Regeling onwerkbaar weer voor Open Teelten

artikel

Het kan gebeuren dat je door onwerkbaar weer tijdelijk minder of geen werk hebt voor je werknemers. Bijvoorbeeld bij droogte, langdurige regenval met hoog water, strenge vorst of sneeuw. Werkgevers in de open teelten kunnen gebruik maken van de regeling ‘onwerkbaar weer’.

LTO Nederland heeft tijdens de onderhandelingen over de cao Open Teelten hierover afspraken met de vakbonden gemaakt. Met deze cao-afspraak kunnen werkgevers in de akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt gebruikmaken van de regeling bij buitengewone weersomstandigheden.

Als een buitengewone natuurlijke omstandigheid zich voordoet én er is voldaan aan voorwaarden, kan een werkgever na het verstrijken van de wachtdagen bij het UWV een WW-uitkering aanvragen. Ondertussen moet het loon wel gewoon worden doorbetaald aan werknemer.

Hoe gebruik maken van de regeling?

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moeten werkgevers de volgende stappen nemen:

Stap 1: melden van onwerkbaar weer

Als door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt, dien je als werkgever een melding te doen bij het UWV. Dat doe je door het formulier ‘Melden verzuim wegens onwerkbaar weer’ in te vullen.

De melding onwerkbaar weer dient voor 10:00 uur bij het UWV binnen te zijn en geldt voor de gehele dag. Begin met melden vanaf de eerste dag dat er sprake is van onwerkbaar weer én maak elke dag een nieuwe melding voor zolang het onwerkbaar weer voortduurt. Meld onwerkbaar weer dus ook op een wachtdag.

Stap 2 – aanvragen van de WW-uitkering

Nadat de wachtdagen voorbij zijn kan de werkgever een WW-uitkering aanvragen. Ondertussen moet het feitelijke loon wel gewoon aan werknemer worden doorbetaald. Het UWV maakt de WW-uitkering over aan de werkgever – het verschil tussen het loon en de uitkering is voor diens rekening.

Het aanvragen van een WW-uitkering moet geschieden binnen 26 weken na de eerste dag dat er niet gewerkt kan worden. Aanvragen gebeurt ook via het UWV. Dat doe je door het formulier ‘Aanvragen WW-uitkering onwerkbaar weer’ in te vullen.

Het formulier moet worden voorzien van een originele handtekening van de aanvrager én de werknemer(s).

Stap 3 – melden aanvraag bij UWV aan paritaire commissie cao open teelten

Nadat de werkgever een aanvraag voor een WW-uitkering heeft ingediend, is hij ook verplicht een melding te doen bij de paritaire commissie van de cao Open Teelten. Dat is afgesproken in de cao. Een mail aan paritaire.commissie@actor.nl met de mededeling dat er een WW-aanvraag vanwege onwerkbaar weer is ingediend onder vermelding van de juridische naam van de werkgever volstaat.

Toelichting wachtdagen

Het UWV betaalt niet vanaf de eerste dag onwerkbaar weer een WW-uitkering uit. De regeling voorziet namelijk in een aantal wachtdagen. Het idee daarachter is dat de gevolgen van onwerkbaar weer deels behoren tot het ondernemersrisico. Het gaat om de volgende wachtdagen:

 • Bij langdurige regen zijn er 19 wachtdagen per kalenderjaar.
 • Bij andere weersomstandigheden, zoals droogte, zijn er ook 2 wachtdagen van toepassing per kalenderjaar.
 • Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Het winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.

Let op: melden blijft nodig vanaf de eerste dag, ongeacht de wachtdagen.

Bron: Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden