Prinsjesdag: dit kun je verwachten in 2021

nieuws

Tijdens Prinsjesdag werden de plannen voor het komende jaar bekend. In 2021 geeft het kabinet veel geld uit om banen te behouden en inkomsten te ondersteunen. Daarnaast is er ruimte om mensen te helpen zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. De belangrijkste plannen op een rij.

De gevolgen van de coronacrisis spelen een belangrijke rol in de plannen en uitgaven voor 2021. Het Centraal Planbureau (CPB) denkt dat de werkloosheid in 2021 oploopt tot 5,9 procent van de beroepsbevolking. Dat zou betekenen dat er dan zo’n 546.000 Nederlanders zonder baan zitten. Op dit moment zijn ruim 400.000 mensen werkzoekend.

Extra geld voor arbeidsmarkt en economie

Door de coronacrisis raken veel mensen hun baan of bedrijf kwijt en moeten zij omschakelen naar ander werk. Dat betekent dat zij nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Het kabinet investeert vanaf 2021 € 1,4 miljard om mensen hierbij te helpen. Het budget gaat naar:
* begeleiding van mensen van werk naar werk of vanuit uitkering naar werk;
* meer bij- en omscholingsmogelijkheden;
* intensieve begeleiding van kwetsbare scholieren naar werk of opleiding;
* betere ondersteuning van mensen met problematische schulden.

Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting, een korting voor werkenden op de belasting en premies volksverzekeringen, wordt met maximaal 324 euro verhoogd. Mensen met een modaal inkomen profiteren daar het meest van en zien dit terug in het nettoloon.

Werken met Wajong loont sneller

Werken loont sneller voor jongeren met een arbeidsbeperking in de Wajong. Als zij werken, houden ze naast hun uitkering 30 cent van iedere euro die ze verdienen. Met loondispensatie is dat bedrag hoger. Wie vroeger Wajong ontving en werkloos raakt, mag tot de AOW-gerechtigde leeftijd terugkeren in de Wajong. Ook ontvangen jongeren in de Wajong die een opleiding volgen vanaf hun 18e jaar een volledige Wajong-uitkering. Voor deze maatregelen heeft het kabinet in 2020 en 2021 een budget van € 53 miljoen uitgetrokken.

AOW-leeftijd stijgt tot en met 2024

De AOW-leeftijd blijft in 2021 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW-leeftijd jaarlijks, tot aan 67 jaar in 2024. De wet over het pensioenstelsel wordt in 2021 aangepast, omdat de huidige wet niet past bij de veranderingen in de samenleving. Mensen veranderen bijvoorbeeld vaker van baan of gaan ondernemen.

Als de Eerste en Tweede Kamer instemmen met de nieuwe regels, wordt duidelijker:
* wat mensen aan premie voor hun pensioen inleggen;
* wat ze aan vermogen opbouwen;
* hoeveel hun pensioen later wordt.

Ook beweegt het pensioen straks sneller mee met de economie. Het gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren