OR-verkiezingen 2022

nieuws

Meer over de verkiezingen

Binnen de OR werken we met een rooster van aftreden waarbij de helft van de OR-leden om de twee jaar aftreedt. Omdat er per januari 2022 enkele leden van de huidige OR aftreden, zullen er in januari 2022 verkiezingen plaatsvinden. We nodigen je hierbij uit om je kandidaat te stellen. Omdat een goede organisatie niet zonder OR kan.

Aantal leden en samenstelling

Het aantal leden in de OR is een afspiegeling van het personeel van AB Werkt. Hieronder valt alle kantoorpersoneel (Holding), bedrijfsverzorgers, de medewerkers die op detacheringsbasis werken en de uitzendkrachten Fase C. Om te zorgen dat alle groepen op gelijke wijze vertegenwoordigd zijn, wordt het aantal OR leden gerelateerd aan het aantal medewerkers in een BV.

Op het moment van de zetelverdeling zag het personeelsbestand er als volgt uit:

  • Holding: 131 medewerkers
  • Bedrijfsverzorging: 64 medewerkers
  • Detachering: 177 medewerkers
  • Uitzendkrachten Fase C: 255 medewerkers

Dat kwam neer op 627 medewerkers; de OR bestaat uit 11 leden.

Omdat er wordt gewerkt met een rooster van aftreden zijn er momenteel 5 leden die aftreden, waarvan er zich 4 herkiesbaar stellen.

Verdeling van OR-zetels

Op basis van bovenstaande, is destijds voor de volgende verdeling gekozen:

Onderdeel Aantal zetels Aantal vacatures
Holding 4 2
Bedrijfsverzorging  2 1
Detachering 3 2
Uitzendkrachten Fase C 2 0

Tijdsplanning

  • Aanmelden kandidaten: tot uiterlijk 17 december 2021
  • Verkiezingen: in week 2 2022 (10 t/m 16 januari)
  • Uitslag: week 3 (via Inkesta)
  • Samenstelling nieuwe OR: 1 februari 2022

Contact

Wil je meer weten over de verkiezing, neem dan contact op met een van de huidige OR-leden van AB Werkt:

Telefoonnummer E-mailadres BV
Jos Denen (voorzitter) 06-18630389 fam.denen@gmail.com Bedrijfsverzorging
Arjen de Wit (secretaris) 06-46401271 adewit@ab-werkt.nl Holding
Martin Hulsink (vice voorzitter) 06-52690057 hulsinkmartin@gmail.com Detachering
Rien Verhagen 06-12735611 rverhagen@ab-werkt.nl Holding
Nicole van Hoof 06-28551265 nvanhoof@ab-werkt.nl Holding
Agata Smolders 06-11415021 asmolders@ab-werkt.nl Holding
Jos Roberts 06-10762686 josbroukzitterd@gmail.com Uitzenden Fase C
Harry ten Haaf 06-13476237 htenhaaf@hoymail.com Detachering
Erwin Voeten 06-23451314 errwin_voeten@hotmail.com Bedrijfsverzorging
Herman Duipmans 0032-496516461 reynerspaula@outlook.com Uitzenden Fase C
Frank Coopmans 06-14589138 coopmans.32@home.nl Detachering

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren