‘Veel werkgevers staan er niet bij stil dat ongewenst gedrag kan voorkomen’

artikel

Hoe kun je ongewenst gedrag in jouw bedrijf voorkomen? Vertrouwenspersoon Agnes Vluggen van AB Werkt geeft jou als werkgever advies. ‘Als je niets hoort of ziet, is dat geen garantie dat er in jouw organisatie ook niets gebeurt.’

 

Waarom is een veilige werkomgeving belangrijk?

‘Allereerst omdat onveilige en ongewenste omstandigheden natuurlijk niet thuishoren op de werkvloer. Maar je kunt het ook omdraaien: een prettige werksfeer levert je als werkgever veel op. Mensen presteren beter en gaan met plezier naar hun werk. Daarnaast is de kans dat medewerkers bij je blijven groter, en dat is natuurlijk fijn gezien de huidige krappe arbeidsmarkt.’

Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever?

‘Veel werkgevers staan er niet bij stil dat een ongewenste situatie in hun bedrijf kan voorkomen. Pas als er iets aan de hand is, komen ze in actie. Maar als je niets hoort of ziet, is dat geen garantie dat er ook niets gebeurt. Als werkgever moet je je proactief en preventief inspannen voor een veilige werkomgeving voor je medewerkers – dat ben je ook verplicht volgens de Arbowet.’

Wat bedoel je met een proactieve inzet?

‘Dat je duidelijk voor ogen hebt welk gedrag je wel en juist niet in je organisatie wil zien. Hoe wil je dat mensen met elkaar omgaan? Voorbeelden hiervan zijn dat mensen elkaar met respect behandelen en elkaar niet pesten. Leg regels vast in een gedragscode die je bespreekt met een ondernemingsraad en voor iedereen zichtbaar ophangt. Wijs nieuwe medewerkers op deze afspraken. En behandel ze geregeld tijdens werkoverleggen en functioneringsgesprekken. Door het als werkgever actief uit te dragen, zorg je voor een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om zich ergens over uit te spreken.’

En wat zijn preventieve maatregelen?

‘Stel bijvoorbeeld een risico-inventarisatie op. Houd je organisatie eens goed tegen het licht en kijk waar mogelijke risico’s op ongewenst gedrag zijn. Denk aan een afdeling waar veel mannen werken en slechts een klein percentage vrouwen. Of kijk eens kritisch naar de inrichting van bepaalde ruimtes, zoals kleedkamers en douches. Zorg ook voor een duidelijk aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen met eventuele klachten. Iemand die naar ze luistert en iets met hun klacht doet. Dat kan een vertrouwenspersoon zijn, zoals ik bij AB Werkt.’

Jij bent vertrouwenspersoon bij AB Werkt, wat houdt die rol in?

‘Werknemers kunnen in het geval van ongewenste omgangsvormen bij mij terecht via e-mail of telefoon. Ik reageer altijd binnen 24 uur en luister naar wat er precies speelt. Vervolgens bespreek ik met de melder wat deze eraan kan doen en waarbij ik kan ondersteunen. Een gesprek met de leidinggevende voeren bijvoorbeeld, of een brief opstellen. Desgewenst kan ik doorverwijzen naar andere instanties, zoals maatschappelijk werk of de huisarts. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk en ik doe niets zonder toestemming van de melder. Ik vervul deze rol als vertrouwenspersoon zowel voor AB Werkt als andere organisaties. Alle werkgevers kunnen een vertrouwenspersoon in de arm nemen.’

Maak kennis met Agnes en haar rol als vertrouwenspersoon in dit korte filmpje.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden