‘Ondernemen anno nu is blijven innoveren, investeren en verbeteren’

artikel

AB Werkt is een gezonde organisatie die voldoet aan alle wet- en regelgeving en er bovenuit steekt in de branche. We hebben in het turbulente jaar 2021 een goed resultaat behaald. Dat komt mede doordat we eerder hebben ingezet op een kostenreductie en betere sturing van de organisatie. Toch is er geen tijd om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Directeur Jack Janssen van AB Werkt blikt terug op 2021.

In 2021 werden de effecten zichtbaar van twee bewegingen die we een jaar eerder hadden ingezet: kostenreductie en strakkere sturing van de interne organisatie. We zijn veel meer gaan werken met kortcyclische managementinformatie. Daardoor hebben we up to date beter inzicht hoe we als organisatie presteren op het gebied van bijvoorbeeld uren, omzet, kosten, marge en verzuim. Met deze informatie kunnen alle verantwoordelijken de juiste stappen zetten en steeds juiste beslissingen nemen.

Flinke krapte op de arbeidsmarkt

Het jaar startte en eindigde met corona en alle bijbehorende maatregelen en economische gevolgen. Gelukkig hielden de steunmaatregelen van de overheid de economie grotendeels overeind. Daarnaast ontstond er in 2021 een flinke krapte op de arbeidsmarkt. We kregen te maken met veel aanvragen voor medewerkers waarvoor we moeilijk adequate invulling konden vinden. De intensiteit van die krappe arbeidsmarkt verraste velen, waaronder onszelf.

Mede door onze ingrepen in de organisatie boekten we in 2021 toch een goed resultaat. Tegelijkertijd weten we dat dit geen garantie is voor succes in de toekomst. Daarvoor moet je namelijk als bedrijf blijven innoveren, investeren en verbeteren, Wat dat betreft is ondernemen anno 2022 echt heel anders dan pak ‘m beet tien jaar geleden.

Blik op de toekomst

Met die blik op de toekomst hebben we in 2021 ook ons strategisch plan voor de komende jaren uitgerold. Belangrijk onderdeel daarvan is dat we meer toewerken naar een gesegmenteerde marktbewerking. We zien namelijk flinke verschillen in de ontwikkelstadia van de regiokantoren qua marktaandeel en -omvang. Daarom maken we in onze commerciële doelstellingen een verschil tussen regio’s met een groei- en met een ontwikkelstrategie. Verder gaan we met onze dienstverlening inspelen op de transitie die we zien op de arbeidsmarkt via het leveren van hoger opgeleide vakkrachten. Een deel van de huidige laaggeschoolde productiebanen verdwijnt namelijk door bijvoorbeeld digitalisering en robotisering. Die verdergaande digitalisering willen we ook zelf inzetten om onze eigen bedrijfsvoering te verbeteren. Bjjvoorbeeld voor het plannen van arbeid en de informatie-uitwisseling met medewerkers en klanten. Tot slot willen we een aantal aspecten rond de inzet en het verblijf van internationale medewerkers verder professionaliseren.

Internationale medewerkers als troef

Internationale medewerkers vormen een belangrijke troef op de huidige krappe arbeidsmarkt. Vandaar dat we ons hier de afgelopen tijd nadrukkelijk op hebben gericht. We hebben de onboarding, recruitment en communicatie verbeterd. Dat is nodig, want de krappe arbeidsmarkt is niet alleen een Nederlands probleem – dit speelt in grote delen van Europa. Er zit veel spanning op de instroom van internationale medewerkers in aantallen, kwaliteit en continuïteit – maar wij zien gelukkig veel verbetering door onze inspanningen op dit gebied.

Agrarische sector verandert snel

De oorlog in Oekraïne en de expanderende energiekosten in combinatie met een schaarste aan grondstoffen baart ons wel zorgen. Met name voor energie-intensieve sectoren – maar ook voor varkens- en pluimveehouders via hogere voerprijzen – is het de vraag of de opbrengstprijs de kostprijs kan volgen. Dat is in de eerste plaats vervelend voor de ondernemers die dit raakt, maar kan ook op termijn gevolgen hebben voor onze omzet en dienstverlening.

Dialoog over meerwaarde coöperatie

Van oudsher zijn agrarische bedrijven lid van AB Werkt vanwege de bedrijfsverzorging en de bijbehorende reductieregeling. Maar er verandert veel in de agrarische sector. Denk aan bedrijven die stoppen, terwijl veel van de bedrijven die doorgaan steeds groter worden met vast of tijdelijk personeel. Daardoor zijn zij ook minder kwetsbaar voor uitval van de ondernemer door bijvoorbeeld ziekte en heeft bedrijfsverzorging niet meer voor alle leden meerwaarde. Naast het opstellen van een strategisch plan voor de onderneming in 2021 zijn we daarom in 2022 ook aan de slag gegaan met onze coöperatiestrategie. We onderzoeken wat die meerwaarde van de coöperatie in de toekomst dan wél moet zijn. Dat doen we via een traject dat we samen met onze leden zijn gestart, oftewel via participatie en ledendialoog. Centraal staat de vraag: hoe kunnen we leden ook in de toekomst aan ons binden? In het tweede kwartaal hebben we een aantal regionale workshops met onze leden georganiseerd. Doelstelling is dat de ledenraad van AB Werkt voor het einde van 2022 de nieuwe coöperatiestrategie kan vaststellen.

Zo blijven we ons AB Werkt continu vernieuwen en verbeteren om zo onze leden en opdrachtgevers ook in de toekomst van dienst te kunnen zijn.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden