Ondanks bezuiniging optimistisch over toekomst

artikel

De financiële resultaten van AB Werkt over 2019 vielen tegen. En ook 2020 kende qua omzetontwikkeling een moeizame start. Toch is niet alles kommer en kwel. Want tijdens de coronacrisis bleek óók dat AB Werkt slagvaardig en veerkrachtig is. Daardoor blijven we leden en klanten goed bedienen. Nu en in de toekomst.

Mede door een krappe arbeidsmarkt, veel concurrentie en grote veranderingen in het arbeidsrecht vielen de bedrijfsresultaten over 2019 iets tegen. Begin 2020 kwam daar de coronacrisis overheen. Algemeen directeur Jack Janssen: ‘Daardoor verwachten we in 2020 een verdere teruggang in activiteiten. We ontkomen er niet aan om in te grijpen in onze indirecte kosten. Helaas worden we door deze extreme marktomstandigheden gedwongen om afscheid te moeten nemen van 19 collega’s. Daarnaast zetten we de activiteiten van HAER Advies tijdelijk op een lager pitje, zodat we ons volledig kunnen richten op onze kernactiviteiten.’

Veel veranderkracht

AB Werkt grijpt de huidige situatie aan om de organisatie sterker te maken voor de toekomst. Janssen: ‘Gelukkig heeft AB Werkt een robuust weerstandsvermogen. Vanuit die basis bereiden we ons voor op de nieuwe realiteit. De coronacrisis toonde aan dat we veel veranderkracht bezitten om in te spelen op grote uitdagingen. Zo konden we ondanks alle belemmeringen genoeg internationale medewerkers naar Nederland halen en bij leden en opdrachtgevers inzetten tijdens piekperiodes. Met ons crisisteam konden we in heel Zuid-Nederland razendsnel maatregelen doorvoeren en onze medewerkers en klanten goed informeren. En bovenal organiseren dat het werk veilig en verantwoord kon doorgaan.’

Toegevoegde waarde

Janssen ziet de toekomst van AB Werkt dan ook positief in. ‘AB Werkt kan tijdens piekperiodes grote aantallen medewerkers leveren. We bieden ook veel toegevoegde waarde met onze kennis op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Bovendien hebben we bewezen in crisistijd voor velen van meerwaarde te kunnen zijn. Doordat we ons nu goed voorbereiden op de toekomst, kunnen we leden en opdrachtgevers continuïteit blijven bieden.’

Lees meer over de ontwikkelingen in ons jaarverslag over 2019

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren