Nieuwe cao voor uitzendkrachten

nieuws

De cao voor uitzendkrachten is op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Doel is de positie van uitzendwerk te verbeteren en uitzendkrachten meer perspectief te bieden. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

Verbeteren van de pensioenregeling per 1-1-2022:

 • De wachttijd voor deelname aan de basisregeling wordt aangepast van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken.
 • Er komt een aangepaste, ruimere definitie van het begrip pensioengevend salaris. Dit betekent dat de uitzendkracht ook pensioen gaat opbouwen over bijvoorbeeld overwerk en bruto vergoedingen.

Verkorting fase A naar 52 gewerkte weken

 • Voor uitzendkrachten die starten op of na 3-1-2022 geldt direct de nieuwe termijn van 52 gewerkte weken.
 • Met ingang van 2-1-2023 geldt de termijn van 52 weken voor alle uitzendkrachten. Uitzendkrachten die op 2-1-2023 meer dan 52 weken gewerkt hebben, stromen direct door naar fase B.

Verkorting fase B naar 6 contracten in 3 jaar

 • Voor uitzendkrachten die starten in fase B op of na 3-1-2022 geldt direct de nieuwe termijn van 3 jaar.
 • Met ingang van 2-1-2023 geldt de termijn van 6 contracten in 3 jaar voor alle uitzendkrachten. Uitzendkrachten die op 2-1-2023 meer dan 3 jaar in fase B weken gewerkt hebben, stromen direct door naar fase C.

Uitbreiden van de inlenersbeloning:

Per 3-1-2022 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met de elementen eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoeding.

Meer perspectief voor arbeidsmigranten

De cao-partijen willen in lijn met de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten afspraken maken voor arbeidsmigranten. De spelregels voor onderstaande onderwerpen worden nog nader uitgewerkt.

 • Inkomenszekerheid: een arbeidsmigrant die voor het eerst naar Nederland komt (en door AB Werkt buiten Nederland is geworven) heeft de eerste 2 maanden ten minste recht op een bedrag ter hoogte van het voltijdsminimum (jeugd)loon.
 • Geen schulden opbouwen.
 • Redelijke periode om huisvesting te verlaten: als een uitzendovereenkomst eindigt, krijgt de arbeidsmigrant 4 weken de tijd om de woning te verlaten (tegen dezelfde huurprijs als tijdens het dienstverband) als de uitzendkracht de huur vooraf voldoet.

Onwerkbaar weer

Als de cao van de opdrachtgever een regeling voor onwerkbaar weer heeft opgenomen, kunnen uitzendkrachten waarvoor een loondoorbetalingsplicht geldt, onder de voorwaarden uit deze inlenerscao in aanmerking komen voor een WW-uitkering.

De ABU heeft cao-afspraken gemaakt samen met de NBBU en de LBV. De ABU-leden hebben ingestemd met de voorgenomen wijzigingen.

Contact

Heb je vragen over de ABU-cao of de wijzigingen in de ABU-cao? Neem dan contact op met je accountmanager. Je vindt alle contactgegevens hier. 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden