Medewerkers AB Werkt blij met collega’s en leidinggevende

nieuws

Begin 2021 deed onafhankelijk onderzoeksbureau Flycatcher in opdracht van AB Werkt een tevredenheidsonderzoek onder alle (internationale) medewerkers. In een online vragenlijst werd gevraagd naar hun mening over en ervaringen met AB Werkt. In totaal vulden 754 (11%) van de medewerkers het onderzoek in. De resultaten zijn belangrijk voor ons, omdat wij hiermee inzicht krijgen in wat we goed doen en wat beter kan. Zo kunnen we onze dienstverlening aan jou verder verbeteren.

De belangrijkste conclusies:

 • Medewerkers geven de dienstverlening van AB Werkt gemiddeld een 7,5;
 • Zij zijn het meest tevreden over de samenwerking met collega’s, de werkomstandigheden en hun leidinggevende;
 • Belangrijkste aandachtspunten voor AB Werkt zijn het contact met en ontwikkeling van medewerkers.

Mooie scores

Voor samenwerken geven de medewerkers een score van 7,6. Een mooi cijfer! Men durft elkaar aan te spreken, om hulp of advies te vragen en met het vertrouwen zit het ook goed.
Ook de werkomstandigheden en randvoorwaarden om te kunnen werken krijgen een 7,6.  De veiligheidsvoorschriften zijn in bijna alle gevallen bekend, over veiligheid zijn medewerkers zeer te spreken en 85% beschikt over middelen die nodig zijn om werk goed uit te kunnen oefenen.

Mensen geven aan dat ze minimaal één keer per jaar een voortgangs- of functioneringsgesprek willen. Van de mensen die het gesprek hebben, vindt 72% dit zinvol.

Extra aandacht voor contact met AB Werkt

De tevredenheid van de medewerkers wordt met name bepaald door het contact met AB Werkt. Medewerkers gaven hiervoor een ruime voldoende: 6,9. AB Werkt hoopt dit cijfer nog hoger te krijgen door hieraan de komende tijd extra aandacht besteden. Bijvoorbeeld via een duidelijker loonstrookje en nog meer informatie geven voor aanvang van het werk.

Ontwikkeling en zelfstandigheid kan beter

Medewerkers van AB Werkt hebben veel in hun mars. Ze willen graag meedenken over manieren om hun werk te verbeteren. Medewerkers geven ook aan dat ze hun werk meer zelf zouden willen indelen of plannen. Ook willen ze graag meer invloed op de manier waarop ze hun werk uitvoeren of wat wel of niet bij de taken behoort. Dit is zeker iets dat met de opdrachtgever kan worden besproken. Tot slot zegt driekwart (73%) van de medewerkers voldoende afwisseling in het werk te hebben.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden