Hoe staat de arbeidsmarkt ervoor? Een update

nieuws

Op dit moment is de oorlog in Oekraïne in alle hevigheid losgebarsten. Hoe dit conflict zich verder ontwikkelt is uiteindelijk ook van belang voor de arbeidsmarkt. Wat wordt de economische impact van sancties en sterk stijgende energieprijzen?

Economie groeit, arbeidsmarkt krap

Als het conflict redelijk snel wordt beëindigd, dan heeft de coronacrisis ons wel laten zien dat onze economie sterk en veerkrachtig is. In de afgelopen twee jaar zijn veel ondernemingen dankzij NOW-steun overeind gebleven. En ook nu alweer zien we een stevige economische groei. Keerzijde is wel dat de arbeidsmarkt heel krap is. Horecabedrijven passen hun openingstijden aan, aannemers nemen geen werk meer aan en de gezondheidszorg krijgt haar roosters niet meer rond.

Banengroei in veel sectoren

Het aantal banen groeide in het afgelopen jaar sterk. In totaal zijn er in de tijd van de coronacrisis bijna een half miljoen banen bijgekomen. De banengroei was het hoogste in handel, vervoer en horeca. Bij uitzendbureaus kwamen er ruim 10 procent banen bij. Ook het onderwijs en de zorg plusten als het gaat om aantal banen. Landbouw en visserij was de enige branche die een krimp liet zien. Tegelijkertijd zitten 91 duizend mensen langdurig zonder werk op de bank volgens het CBS. Dat is een kwart van alle werklozen. In totaal is 3,8 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Minder flexwerk

Een derde van alle werkenden heeft een flexibele arbeidsrelatie. Dit aantal is in het vierde kwartaal van 2021 iets toegenomen tot 2,6 miljoen. De teller van het aantal mensen met een vaste arbeidsrelatie steeg ook en stond eind vorig jaar op 5,3 miljoen.

Per regio

De krapte op de arbeidsmarkt verschilt per regio. Noord-Brabant spant de kroon: hier is de krapte het hoogst. Per 100 werklozen zijn er 124 banen beschikbaar. Zeeland telt gemiddeld 117 werklozen op 100 banen. In Limburg is de arbeidsmarkt iets ruimer: 103 vacatures op 100 werklozen. Het CBS constateert dat in alle provincies de krapte op de arbeidsmarkt is gestegen.

Verwachtingen voor 2022

Meer dan de helft van de vacatures zijn nu al moeilijk in te vullen, laat onderzoek door het UWV zien. De verwachting is dat dit alleen nog maar erger wordt. Ervan uitgaande dat de huidige oorlog niet catastrofaal wordt voor onze economie. Naar de toekomst toe zullen we zien dat robotisering een deel van het werk over gaat nemen. Voor de korte termijn is dat nog niet aan de orde.

Wat kun je doen als je een vacature niet ingevuld krijgt?

Je krijgt de mensen niet gevonden. Wat zijn dan je opties?

  1. Andere wervingsmethoden (bijvoorbeeld via een uitzendbureau)
  2. Aanpassen van de functie-eisen
  3. Anders indelen van het werk, o.a. onder huidig personeel (let wel goed op met hogere werkdruk).
  4. Zelf opleiden van medewerkers
  5. Aantrekkelijker maken van arbeidsvoorwaarden

Uit onderzoek door het UWV blijkt dat slechts de helft van de werkgevers bereid is om de eisen van moeilijk vervulbare vacatures aan te passen en nieuwe medewerkers zelf verder op te leiden. Eén op de drie bedrijven maakt de vacature aantrekkelijker door de arbeidsvoorwaarden aan te passen.

Behoud personeel wordt extra uitdaging

Door deze krappe arbeidsmarkt bestaat het gevaar dat werkgevers personeel kwijtraken. Mensen vinden over het algemeen gemakkelijker een nieuwe baan. Het merendeel van de werkgevers ervaart uitstroom nog niet als een probleem. Slechts 30% verwacht dat dit in de komende 12 maanden wel lastig gaat worden. Vooral werkgevers in de horeca en het openbaar bestuur ervaren uitstroom het vaakste als een probleem.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren