Hoe staat de arbeidsmarkt er voor? Een update

blog

Wat is de impact van corona op de arbeidsmarkt? Wat zijn de perspectieven voor de komende tijd? Kun je eenvoudig opschalen als dat nodig is? We nemen je mee in de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen.

Als we naar actuele ontwikkelingen kijken, vallen een aantal zaken op:

– het aantal openstaande vacatures is bijna op het niveau van voor corona, aldus vacaturesite Indeed.

– de uitzendbranche zit weer in de lift. Dat is altijd het eerste teken dat het weer de goede kant op gaat (Flexmarktcijfers).

– het aanbod is ruimer dan voorheen, maar we houden een krappe arbeidsmarkt. Dat is afhankelijk van het profiel van de vacature. IT-mensen zijn moeilijk te vinden. De horeca heeft het gemakkelijker.

Vacatures: bekijk jouw regio

Volgens de cijfers van het CBS stonden eind maart ruim 245.000 vacatures open. Dat was ruim 10% meer dan eind 2020. Het grootste aantal vacatures is in de Randstad: Amsterdam, Rijnmond en Utrecht.

Hoe het staat met het aantal openstaande vacatures in het werkgebied van AB Werkt en in jouw regio zie je hier:

NoordOost-Brabant               9.155
ZuidOost-Brabant                  9.029
Midden-Brabant                    5.619
West-Brabant                         9.879
Zeeland                                  4529
Noord-Limburg                      3.944
Midden-Limburg                    3.036
Helmond-De Peel                   2.333

 

Ontwikkelingen: inhaalslag lonkt

We zien dat de spanning op de arbeidsmarkt weer toeneemt. In het eerste kwartaal was er een afname van het aantal werklozen en een toename van het aantal vacatures. Er waren 73 vacatures per 100 werklozen, een kwartaal eerder waren dat nog 57 vacatures. De verschillen in de regio waren groot: Noord-Brabant 76, Zeeland 73 en Limburg 65.

Als het gaat om type functies steken de ICT-beroepen er met kop en schouders bovenuit. Hier is veel meer vraag in verhouding tot het aantal mensen die deze functies kunnen invullen. Ook technische beroepen en functies in de zorg- en welzijn kennen krapte.

Aantal vacatures laat opgaande lijn zien

Ten opzichte van vorige maand steeg het aantal vacatures met 2%. De verwachting is dat we snel weer op het niveau van vorig jaar zitten als de versoepelingen doorzetten en de reisbranche, horeca- en hospitality-sector aan hun inhaalslag beginnen.

Uitzendbranche: perspectieven zijn gunstig

De ABU, de bond van uitzenders waarvan AB Werkt ook lid is, zag een plus van meer dan 30% in gewerkte uren vergeleken met vorig jaar. AB Werkt signaleert dat er een krapte op de arbeidsmarkt is. Dat betekent dat er goed naar alternatieven gekeken moet worden om ervoor te zorgen dat het werk door blijft gaan.

Het ziet er naar uit dat de economische perspectieven gunstig zijn. Dat zien we niet alleen in de cijfers van de uitzendbranche, maar ook in een stijgend vertrouwend van de producenten en inkopersindex. We klimmen uit het economisch dal. Te veel optimisme is nog niet op zijn plaats: ten opzichte van 2019 is er namelijk nog een behoorlijke achterstand weg te werken.

Conclusie: op de weg terug, krapte blijft probleem

Half juni kunnen we concluderen dat we op de weg terug zijn. De krapte op de arbeidsmarkt blijft een probleem, waar we met elkaar de antwoorden om moeten vinden. Het inzetten van arbeidsmigranten is een optie. Dat wordt wel steeds lastiger, omdat de medewerkers uit Polen steeds minder bereid zijn om naar ons land te komen om te werken. Het verschil in inkomen wordt steeds kleiner en de perspectieven op werk in eigen land beter. Daardoor kijken we meer naar landen waar mensen werken in Nederland nog aantrekkelijk vinden.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren