Dit betekenen de kabinetsplannen voor jou als werknemer

nieuws

Tijdens Prinsjesdag maakte het kabinet de plannen voor 2022 bekend. Dit betekenen de kabinetsplannen voor jou als werknemer. We hebben de belangrijkste punten voor jou op een rij gezet.

Na een moeilijke tijd door de coronacrisis gloort er licht aan het einde van de tunnel voor bedrijven en medewerkers. Steeds meer mensen laten zich vaccineren. En de economie ziet er voor 2022 goed uit. Dat zorgt in sommige sectoren ook tot een krappere arbeidsmarkt. Dat kan een verdere groei van de economie ook tegenhouden.

Geld om te leren

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering zorgen ervoor dat mensen anders gaan werken en dat andere vaardigheden nodig zijn. Het kabinet wil daarom dat mensen zich gedurende hun loopbaan ontwikkelen. Er is in 2022 49 miljoen euro beschikbaar voor werkgevers om te investeren in de leercultuur via de SLIM-regeling. Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 1.000 euro aanvragen voor een scholingsactiviteit.

Oog voor arbeidsomstandigheden

De arbeidsmarkt flexibiliseert en steeds meer mensen gaan thuiswerken, mede ingegeven door corona. Dit heeft voordelen, zoals minder reistijd. Maar kan ook leiden tot minder vitale medewerkers. Het kabinet stimuleert werkgevers en werknemers om te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden, op de werkvloer en thuis. Zo is in de kabinetsplannen 5 miljoen euro vrijgemaakt om thuiswerken te bevorderen. Samenwerking moet burn-outklachten terugdringen en vitaliteit verbeteren. Het kabinet zorgt ervoor dat gezond en veilig werken de norm blijft. Daarvoor wordt de Arbovisie 2040 vastgesteld. Belangrijk hierin is onder andere preventie.

Beter pensioen

Het kabinet werkt aan een toekomstbestendig pensioenstelsel, waarbij bijvoorbeeld de pensioenuitkeringen minder gevoelig zijn voor rentedalingen. Van 2021 tot 2025 is het voor werkgevers onder voorwaarden mogelijk om mensen die eerder uittreden een zogeheten Regeling voor vervroegde uittreding aan te bieden, zonder daarover belasting te betalen.

 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren