Dit betekenen de kabinetsplannen voor jou als werkgever

nieuws

Traditioneel is tijdens Prinsjesdag deze week de begroting voor 2022 gepresenteerd. Wat betekenen de kabinetsplannen voor jou als werkgever. We hebben de belangrijkste punten voor werkgevers en werknemers er alvast voor je uitgehaald.

Na een moeilijke tijd door de coronacrisis gloort er licht aan het einde van de tunnel voor zowel werkgevers als werknemers. Steeds meer mensen laten zich vaccineren. En de economische vooruitzichten voor 2022 zijn goed. Dat leidt in sommige sectoren tot krapte op de arbeidsmarkt. Dat kan verder herstel van de economie ook in de weg staan.

Geld voor ontwikkeling

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering beïnvloeden hoe mensen werken en welke vaardigheden belangrijk zijn. Het kabinet stimuleert dat mensen zich gedurende hun loopbaan ontwikkelen. Er is in 2022 49 miljoen euro beschikbaar voor werkgevers om te investeren in de leercultuur via de SLIM-regeling. Werkenden en niet-werkenden kunnen vanaf 1 maart 2022 1.000 euro aanvragen voor een scholingsactiviteit.

Aandacht voor arbeidsomstandigheden

De arbeidsmarkt flexibiliseert en steeds meer mensen gaan thuiswerken, mede ingegeven door corona. Dit heeft voordelen, zoals minder reistijd, maar kan ook leiden tot minder vitale medewerkers. Het kabinet stimuleert werkgevers en werknemers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, op de werkvloer en thuis. Via een meerjarenplan streeft het kabinet ernaar dat werkgevers zelf risico’s kunnen beheersen. Ook is 5 miljoen euro vrijgemaakt om thuiswerken te bevorderen. Daarnaast wordt ingezet op samenwerking om burn-outklachten terug te dringen en vitaliteit te stimuleren. Het kabinet zorgt ervoor dat gezond en veilig werken de norm blijft. Daarvoor wordt de Arbovisie 2040 vastgesteld. Belangrijk hierin is onder andere preventie.

Steun bij ziekte

Het kabinet komt kleine werkgevers tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Hiermee hoopt het kabinet ook dat werknemers sneller een vast contract aangeboden krijgen. De kosten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers worden verlaagd. Kleine werkgevers kunnen dit geld gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld via de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering.

Toekomstbestendig pensioenstelsel

Het kabinet werkt aan een toekomstbestendig pensioenstelsel, waarbij bijvoorbeeld de pensioenuitkeringen minder gevoelig zijn voor rentedalingen. Van 2021 tot 2025 is het voor werkgevers onder voorwaarden mogelijk om mensen die eerder uittreden een zogeheten Regeling voor vervroegde uittreding aan te bieden, zonder daarover belasting te betalen.

Hogere premie voor flexibele contracten

Doordat werkgevers met de Wet arbeidsmarkt in balans vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie betalen voor vaste contracten en een hoge premie voor flexibele contracten, probeert de overheid te stimuleren om een vast contract aan te bieden. Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden van de lage premie voldoen, zoals vaste contracten, toch als flexibele inzet worden ingezet zijn bepaalde uitzonderingen opgenomen. Hierbij draagt de werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren overwerkt. Deze uitzondering was in 2021 vanwege corona opgeschort, maar treedt nu in 2022 toch in werking.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren