De meest gestelde vragen over de risico-inventarisatie en – evaluatie (RIE)

artikel

Als ondernemer werk je hard aan een rendabel en duurzaam bedrijf. Op ongelukken zit je niet te wachten. Je wilt dat het bedrijf veilig is; niet alleen voor jezelf en eventuele medewerkers, maar ook voor bezoekers. Een veilig en gezond bedrijf begint met een risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). Maar wat houdt zo’n RIE in en waar moet je op letten? We stelden deze vragen aan Jeroen Broekman. Hij is preventieadviseur bij Stigas.

Wat is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)?

Een RIE is een hulpmiddel om veilig en gezond werken op je bedrijf te verbeteren. De RIE is dus geen doel op zich. Als je gezond en veilig wilt werken is het logisch dat je eerst nagaat wat de belangrijkste risico’s zijn in het werk en welke minder belangrijk zijn. Op basis daarvan kun je een plan opstellen om eventuele knelpunten op te lossen of aandachtspunten verder uit te zoeken. Een RIE helpt je om dat op een gestructureerde manier te doen.

Waarom is een RIE belangrijk?

Een goede RIE is de basis om veilig en gezond te werken. Voor jezelf, jouw medewerkers, inleenkrachten en bezoekers. Een RIE voorkomt dat je risico’s over het hoofd ziet en voorkomt dat je prioriteit geeft aan risico’s die misschien minder groot zijn. Oftewel dat je je geld en tijd besteed aan verkeerde dingen.

Wanneer is een RIE wettelijk verplicht?

Ieder bedrijf met personeel moet een RIE hebben. Heb je meer dan 25 medewerkers (dat kunnen ook uitzendkrachten, stagiairs, vrijwilligers of inhuurkrachten zijn)? Dan moet Stigas of een kerndeskundige de RIE toetsen.

En als je geen personeel hebt?

Zodra er op je bedrijf mensen werken onder jouw gezag ben je als bedrijf verplicht om een RIE te hebben. ‘Werken onder gezag’ gaat heel ver. Bijvoorbeeld: óók als je als vader  je zoon een klus doen op het bedrijf. Volgens de Arbowet ben je dan een werkgever en is de Arbowet van toepassing: je moet in het bezit zijn van een actuele RIE en plan van aanpak. Denk bij ‘werken onder gezag’ aan: gezinsleden, bedrijfsverzorgers, stagiaires, ingehuurde seizoenkrachten, weekend- of vakantiehulp etc.

Werk je altijd alleen, dan ben je ook verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op jouw bedrijf. Voor jezelf, maar ook voor die van derden zoals familieleden en bezoekers. Denk bij bezoekers aan leveranciers, de dierenarts of gasten. Maar ook voor Bedrijfsverzorgers van AB Werkt. Als zij je bedrijf – om welke reden dan ook – overnemen, is het belangrijk dat ze dit in een veilige werkomgeving kunnen doen.

Kan ik een boete krijgen als ik geen RIE heb?

Als je geen geldige RIE hebt en een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie vraagt er naar tijdens een controle, dan kun je direct een boete krijgen. Dit geldt ook als de RIE niet actueel meer is. Voor bedrijven met minder dan 5 werknemers bedraagt de boete 450 euro. De boete kan oplopen tot 4.500 euro bij meer dan 500 werknemers.

 

Aan de slag

Er zijn branche-RIE’s speciaal voor agrarische bedrijven. Deze  branche-RIEs heeft Stigas samen met werkgevers en werknemers in de sector opgesteld. Deze RIE’s worden steeds aangepast aan de nieuwe omstandigheden in de sector (zoals nieuwe technieken/gevaren).

Deze branche-RIE’s zijn online beschikbaar.
Er zijn drie varianten:

 1. Voor bedrijven die premie afdragen aan Colland Arbeidsmarkt is RIE gratis. We vragen alleen een bijdrage voor een bedrijfsbezoek (verplicht bij meer dan 25 medewerkers).
 2. Voor bedrijven zonder personeel en zelfstandigen is er een speciale RIE, het Zelfstandigenpakket
 3. Voor leden van LTO, Cumela en VHG en gelieerde organisaties zijn er kortingen.

Meer weten?

AB Werkt heeft nauwe contacten met Stigas als het gaat om Arbo en veilig werken. Stigas is ook gespecialiseerd in het opstellen en naleven van RIE’s. Wil je dus meer hierover weten? Ga naar stigas .nl of neem contact op via:

Mail: info@stigas.nl
Telefoon: 085 – 044 07 00 (optie 1)

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden