Coronaprotocol voor land- en tuinbouw

artikel

Voor alle agrarische sectoren staat veilig werken, veilig reizen en veilig wonen hoog op het prioriteitenlijstje. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Daarom is door Taskforce Arbeid van LTO Nederland & FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen samen met Stigas een basisprotocol opgesteld.

Duidelijke richtlijnen

Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. Het protocol vormt een basis van maatregelen tegen het virus, en kan waar de actualiteit erom vraagt worden aangepast.

Arbeidsvoorwaardelijke gevolgen

Het protocol besteedt, op initiatief van CNV Vakmensen en FNV Agrarisch en Groen, ook aandacht aan de gevolgen van de coronacrisis voor werknemers.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor het opstellen van het protocol zijn:

  • de maatregelen van het RIVM;
  • de richtlijn van 1,5 meter afstand houden;
  • de maximale bescherming van werkgevers en werknemers.

Arbeidshygiënische strategie

Om te bepalen wat veilig werken tijdens de coronacrisis inhoudt, wordt de zogeheten ‘arbeidshygiënische strategie’ gehanteerd. Dit betekent dat je allereerst kijkt of je het risico bij de bron kan aanpakken. Pas als dat niet kan, neem je andere maatregelen. Twee concrete voorbeelden: Veilig 1,5 meter uit elkaar werken op het land of in de kas, kan worden gewaarborgd door het werken aan tafels die als de vlakken van een dambord tegen elkaar zijn geplaatst.

Een voorbeeld van veilig werken aan de sorteerband, waar medewerkers dicht op elkaar staan en 1,5 meter afstand echt niet haalbaar is, kan door het plaatsen van tussenschotten.

Topprioriteit

Op een veilige, geoorloofde en verantwoordelijke manier samenwerken heeft voor werkgevers en werknemers topprioriteit. Het is belangrijk dat het protocol serieus genomen wordt en dat er naar gehandeld wordt.

Klik hier voor het protocol  (bron: werkgeverslijn)