Beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden

blog

Waarom is een beoordelingsgesprek belangrijk?

Het beoordelingsgesprek helpt je om je medewerkers breed en optimaal inzetbaar te houden. Ook als je in een kleiner team werkt en je de medewerkers bijna dagelijks spreekt, is het raadzaam om één keer per jaar een beoordelingsgesprek te voeren. Het is een goede manier om medewerkers te helpen zich verder te ontwikkelen en daarmee dus ook de organisatie verder te brengen. Een goed beoordelingsgesprek verhoogt het werkplezier en stimuleert de bedrijfsresultaten.

Wat is de beoordelingscyclus?

Het beoordelingsgesprek is onderdeel van de beoordelingscyclus. De beoordelingscyclus keert jaarlijks terug. De standaard beoordelingscyclus bestaat uit minimaal drie kerngesprekken. Aan het begin van het jaar maak je afspraken in een planningsgesprek. Verder is er het functionerings- of voortgangsgesprek, waarbij je kijkt naar de voortgang van het werk. En het jaar wordt afgesloten met een beoordelingsgesprek waarin je je oordeel geeft over het functioneren van de medewerker en de daarbij behorende beloning.

Hoe werkt het planningsgesprek?

In het planningsgesprek kom je samen met de medewerker tot de doelstellingen voor het komende jaar. Deze formuleer je zo concreet mogelijk. Ook kijk je naar gedrag, kennis en vaardigheden die nodig zijn om de beoogde resultaten te bereiken – de zogenaamde competenties. Zo kun je ontwikkeldoelen vaststellen en vastleggen in een persoonlijk ontwikkelplan. Naar aanleiding daarvan maak je samen afspraken over opleiding, cursussen of coaching.

Hoe werkt het functioneringsgesprek voor leidinggevenden?

Het functioneringsgesprek is een tussentijdse evaluatie van de voortgang van het werk richting het behalen van de doelstellingen. Het functioneringsgesprek houd je één keer per jaar en plannen de meeste organisaties net vóór of net na de zomer. Zowel de medewerker als de leidinggevende bereiden het functioneringsgesprek goed voor en hebben een eigen inbreng. Ziekteverzuim is bijvoorbeeld iets wat aan de orde zou kunnen komen, net zoals privéomstandigheden, samenwerking binnen het team en de werksfeer. De medewerker kan ook aangeven waar je als leidinggevende meer steun zou kunnen bieden of waar meer opleiding gewenst is.

‘In een goed functioneringsgesprek moet de medewerker meer aan het woord zijn dan de leidinggevende. De manager heeft in dit gesprek als doel om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om zo de medewerker beter te kunnen helpen.’

Hoe werkt het beoordelingsgesprek?

Het jaar eindigt met het beoordelingsgesprek. Dat is wel eenrichtingverkeer van jou als leidinggevende, waarin je je oordeel geeft over de geleverde prestaties in het afgelopen jaar. Wanneer je als werkgever de beoordelingscyclus volledig volgt, helpen de documenten uit voorgaande gesprekken je om te kijken of de gestelde doelen behaald zijn. Als je de medewerker ook zelf het beoordelingsformulier laat invullen, zorg je ervoor dat deze zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

Tips voor beoordelingsgesprekken voor leidinggevenden

 • Kondig het gesprek tijdig aan, zodat ook de medewerker zich goed kan voorbereiden. Als leidinggevende vul je het beoordelingsformulier vóór het gesprek al in.
 • Richt je op het functioneren van het jaar en niet alleen recente gebeurtenissen.
 • Neem de tijd in het gesprek en kies ervoor om niet tegenover elkaar te gaan zitten maar in een hoek – dit zorgt voor minder afstand in het gesprek.
 • Leg belangrijke afspraken in het beoordelingsformulier voor het komende jaar vast. Zo blijven de afspraken die je nu maakt gedurende het gehele jaar helder en kun je makkelijk beoordelen waar de medewerker staat en hoe je eventueel kunt bijsturen.

Ben je werknemer? Klik dan hier voor tips over het beoordelingsgesprek. 

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden