‘Als OR varen we onze eigen koers’

ervaringsverhaal

Ruim twintig jaar werkt Rien Verhagen voor AB Werkt en voorgangers. Hij begon als werkverdeler, inmiddels is hij Accountmanager Dier. ‘Begin dit jaar ben ik bij de OR gegaan, een beetje uit nieuwsgierigheid. Ik wil graag alles weten, en daarnaast lever ik graag een bijdrage aan een sterke organisatie.’ Voor Verhagen kent de OR weinig verrassingen. Bij de voorgangers van AB Werkt vervulde hij al tien jaar de rol als OR-lid. ‘Als accountmanager kan ik meerdere belangen dienen, die van AB Werkt, medewerkers én klanten’, zegt hij over zijn inzet.

Luisteren

De OR doet veel goeds voor de organisatie, vindt Verhagen. ‘Dankzij de OR weten bestuurders wat er speelt op de werkvloer. Ook helpen we bij het creëren van draagvlak voor plannen. Als OR varen we natuurlijk wel onze eigen koers. Daarnaast willen we echt wat kunnen betekenen voor collega’s die in de organisatie moeilijkheden ervaren. Het is belangrijk dat zij ons weten te vinden. Wij kunnen goed luisteren, en denken in oplossingen – niet in problemen.’

Achterban bereiken

Dat neemt niet weg dat de OR een professionaliseringsslag nodig heeft, vindt het OR-lid. ‘Vooral ons contact met de achterban moet snel beter. Die input is nodig om meer voor collega’s en de organisatie te kunnen betekenen.’ Dat is ook een aandachtspunt voor Verhagen zelf: ‘Hoe bereik ik míjn achterban? Dat is wel een uitdaging.’

Oplossingen

Volgend jaar blijft de OR verder bouwen aan de kwaliteit. Aan het contact met de achterban, extra scholing en ambassadeurschap. ‘Hopelijk leidt dit alles uiteindelijk tot een hogere medewerkertevredenheid’, zegt Verhagen. Hij verwacht dat 2021 een roerig jaar wordt voor de OR. ‘Alleen al vanwege de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Dat gaan we als OR ongetwijfeld ook merken in de voorstellen en adviesaanvragen.’

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren