AB Werkt zegt ‘nee!’

artikel

AB Werkt zegt ‘nee’ tegen discriminatie en ‘ja’ tegen een meer diverse arbeidsmarkt. Iedereen is welkom op de arbeidsmarkt, ongeacht herkomst, geloof, leeftijd, geslacht of zwangerschap. Een divers personeelsbestand biedt kansen en voordelen, vinden wij. Het zorgt namelijk voor meerwaarde, creativiteit en inspiratie. En dat levert weer een positieve bijdrage aan onze opdrachtgevers en onze eigen organisatie!

Interactie met en bewustwording bij onze medewerkers is belangrijk voor ons. Discriminatie is vaak helemaal niet zo bedoeld, maar wordt wel door steeds meer mensen als zodanig ervaren. Meer en meer mensen stappen naar het College voor de Rechten van de mens omdat ze zich gediscrimineerd voelen. Het gaat daarbij vooral om discriminatie vanwege herkomst, geslacht, leeftijd, handicap of chronische ziekte. AB Werkt distantieert zich hiervan.

Eigen vooroordelen en aannames

Mensen denken geregeld in vooroordelen of aannames. Deze blijken – veelal achteraf, als het kwaad al geschied is – niet correct te zijn. We moeten ons ervan bewust worden hoe vaak onze mening berust op onze eigen vooroordelen. Stel je hierbij de vraag: hoe juist is de eerste indruk van die ander? Het is lastig om openlijk vooroordelen op tafel te leggen, maar in ons hoofd doen we dat voortdurend. Dat kan vervelende gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als iemand daarom onterecht wordt afgewezen voor een baan, zonder de kans te krijgen om het tegendeel te bewijzen.

Discriminatie door opdrachtgevers

Discriminatie, direct of indirect, komt in de praktijk helaas te vaak voor. AB Werkt vindt het belangrijk dat medewerkers zich hiervan bewust worden. Wanneer is een verzoek van je opdrachtgever discriminerend? Hoe herken je dat? Hoe ga je om met een discriminerende vraag van je opdrachtgever? Hoe reageren we gewoonlijk in deze situaties?

Praktijk lastiger dan theorie

Praten over een onderwerp blijkt gemakkelijker dan het daadwerkelijk meemaken van discriminerende situaties in de praktijk. Want hoe ga je eigenlijk om met het verzoek van een opdrachtgever om in zijn eigen huisvesting, waar alleen Poolse medewerkers wonen, ook alleen maar Poolse medewerkers bij te plaatsen? Omdat dit toch veel ‘makkelijker’ is? Of hoe reageer je als je collega wordt gediscrimineerd? En wat moet je doen als een opdrachtgever alleen maar medewerkers accepteert uit een bepaald land, omdat hij daar al jarenlang goede ervaringen mee heeft? Of liever een jonger iemand heeft, omdat deze minder vaak ‘ziek’ is. Of liever geen jonge vrouwen wil, omdat je dan het risico loopt ze lange tijd ‘kwijt te raken’ bij zwangerschap?
Lastig, zeker met de krapte op de arbeidsmarkt.

AB Werkt zegt ‘nee’ tegen discriminatie

Het is de bedoeling om discriminatie om te zetten naar diversiteit. Wij hebben voor iedereen plaats. Discriminatie gaat over ongelijke behandeling en is verboden op grond van artikel 1 van de Grondwet. Soms is het heel duidelijk, soms minder. Welke functie-eisen mag je wel stellen en welke niet? We willen natuurlijk te allen tijde ‘ja’ verkopen aan onze opdrachtgevers. Maar tegen discriminatie zegt AB Werkt ‘nee’.

Discriminatiegronden (Algemene Wet Gelijke Behandeling):

 • Leeftijd
 • Seksuele gerichtheid
 • Godsdienst en levensovertuiging
 • Ras
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Handicap of chronische ziekte
 • Politieke overtuiging
 • Burgerlijke staat
 • Soort contract (vast of tijdelijk)
 • Arbeidsduur (fulltime of parttime werk)

Directe of indirecte discriminatie

Discriminatie op basis van een van bovenstaande gronden is ‘direct’. Bij indirecte discriminatie lijkt de intentie wat onschuldiger, maar het kan net zo pijnlijk zijn of gevoelig liggen bij een ander. Bijvoorbeeld: Een werkgever vraagt in een vacature om sollicitanten die de Nederlandse taal ‘uitstekend’ beheersen. Werknemers van niet-Nederlandse afkomst voldoen over het algemeen minder goed aan deze eis. Indirect voelen zij zich in een slechtere positie door deze hoge taaleis.

Krijgen medewerkers toch te maken met discriminatie op de werkvloer? Onze contactpersonen binnen AB Werkt staan altijd voor ze klaar. Ook de werkt AB Werkt met vertrouwenspersonen. Meer informatie daarover, lees je in deze tekst.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden