AB Werkt scoort een 7,3!

artikel

Hoe tevreden zijn klanten over de dienstverlening van AB Werkt?

Eind 2019 voerde het onafhankelijke onderzoeksbureau Flycatcher een tevredenheidsonderzoek uit onder alle klanten van AB Werkt. De klanten gaven via een online vragenlijst hun mening over hun ervaringen met onze dienstverlening. In totaal deden 386 klanten mee aan het onderzoek. Het overgrote merendeel werd ingevuld door de directeur/bedrijfsleider van de klant. Hieronder geven wij een uiteenzetting van de bevindingen.

Resultaten

De resultaten laten zien waar AB Werkt goed presteert en waar kansen voor verbetering liggen. De dienstverlening wordt gemiddeld beoordeeld met een 7,3. Dit geeft aan dat de klanten over het algemeen tevreden zijn; één op de tien zou AB Werkt aanbevelen bij een collega of iemand anders uit het netwerk. Volgens de respondenten staat AB Werkt voor de volgende drie pijlers:

  • Persoonlijke aandacht
  • Professionaliteit
  • Betrouwbaarheid

De tevredenheid van de klanten wordt vooral bepaald door het contact wat men heeft met de accountmanager van het regiokantoor en door het gevoerde commercieel beleid. Dit is meteen het belangrijkste aandachtspunt. Het commercieel beleid scoort ondergemiddeld en heeft de meeste potentie om de tevredenheid te verhogen. Informatievoorziening en klachtenafhandeling kunnen ook beter, maar zijn minder belangrijk voor de algemene tevredenheidscore.

Wat valt verder op?
Men is tevreden over het contact met AB Werkt. Ruim twee derde van de klanten heeft in 2019 contact gehad met een accountmanager. Het contact en de communicatie met AB Werkt verloopt op een respectvolle en gelijkwaardige manier. De professionele houding van de accountmanagers – hun kennis van de organisatie en wet- en regelgeving op het gebied van arbeid – scoort zeer goed. Het is zaak om deze positieve resultaten vast te houden.

De werknemers die worden ingezet via AB Werkt worden gemiddeld beoordeeld met een 7,6. In ruim 80% van de gevallen sluit het niveau van de werknemers aan bij het gevraagd niveau dat nodig is. Ze werken volgens geldende afspraken, procedures en regels. De contracten en afhandeling ervan krijgen een beoordeling van 7,7. Ook worden vragen rondom dat onderwerp naar wens beantwoord. De klantportal wordt wekelijks door 10% van de klanten bezorgd; veelal voor urenregistratie. De klantportal en digitale urenregistratie zijn overigens na dit onderzoek, begin 2020, volledig vernieuwd. Verder hebben klanten geen uitgesproken mening over de informatiekanalen (social media, website en magazines) van AB Werkt. Het valt op dat de social media kanalen niet of nauwelijks door de respondenten worden gevolgd.

Imago en concurrentiepositie

45% van de respondenten is minder goed te spreken over de prijsstelling van AB Werkt. Persoonlijke aandacht, professionaliteit en betrouwbaarheid zijn de sterke pijlers van de dienstverlening. Ook vindt 65% van de respondenten AB Werkt eerder toegankelijk dan afstandelijk (10%) in het contact. In vergelijking met vergelijkbare dienstverleners scoort AB met name op imago en (contact met) accountmanagers beter dan de concurrentie. Slechts in 10% van de gevallen scoren concurrenten beter; met name op de thema’s commercieel beleid en klachtenafhandeling. Ruim 84% vindt dat AB Werkt aan de verwachtingen voldoet als het gaat om de samenwerking en geleverde medewerkers.

Een aantal feiten op een rij

-68% van de respondenten is lid van de coöperatie AB Werkt Zuid-Nederland
-Top 3 diensten waarvan gebruik wordt gemaakt bij AB: bedrijfsverzorging (53%), uitzenden (41%), detacheren (13%)
-Aantal werknemers via AB: 1 – 3 (45%), 4 – 6 (16%), 6 – 10 (9%), meer dan 10 (10%)
-De meeste respondenten komen vanuit regio Uden, gevolgd door Goes en Horst
-Iets meer dan de helft van de respondenten (53%) komt vanuit de dierlijke sector, gevolgd door plantaardig (29%) en MKB (18%).
-97% van de respondenten geeft aan geen informatie te missen via de website of magazines van AB
-Het merendeel (31%) van de klachten gaan over de kwaliteit van de aangestelde medewerkers.

Meer weten over de resultaten van dit onderzoek? Neem contact op met je contactpersoon bij AB Werkt.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren