9 antwoorden op je vragen rondom vaccinatie en werk

artikel
  1. Mag je werkgever je verplichten om je te laten vaccineren?

Onze regering is hierover glashelder. Vaccinatie is in Nederland vrijwillig, punt uit. Dit staat zowel in Artikel 11 van de Nederlandse grondwet, waarin het recht op onaantastbaarheid van het lichaam staat. En in Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, waarin staat dat elk mens het recht heeft om zelf te beschikken over zijn lichamelijke integriteit.

  1. Mag je werkgever vragen om een bewijs van vaccinatie?

Vanwege privacy is ook het antwoord op deze vraag negatief. Je werkgever mag je niet vragen of je gevaccineerd bent of vragen om een vaccinatiebewijs. Informatie over vaccinatie betreft de gezondheid. Dit valt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onder bijzondere persoonsgegevens. Net als bij zaken als etnische afkomst, politieke voorkeur en seksuele gerichtheid, is het verboden om deze gegevens te verwerken. Ténzij er een wettelijke uitzondering is of jij zelf uitdrukkelijke toestemming verleent.   

  1. Mag een bedrijfsarts naar coronavaccinatie vragen?

Alleen als er een goede reden voor is, heeft een bedrijfsarts dat recht. Bijvoorbeeld als je met kwetsbare doelgroepen zoals zieken of ouderen werkt. Maar – je bepaalt daarna zelf of je de vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag het antwoord daarna niet delen met je werkgever. 

  1. Is er enige wettelijke basis voor het verwerken van gezondheidsgegevens?

Deze basis is er niet. In de wet is momenteel niet specifiek geregeld dat je werkgever gezondheidsgegevens mag verwerken. Alleen de arbodienst en bedrijfsartsen mogen gezondheidsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld bij ziekteverzuim of re-integratie. Er is dus ook geen wet die zegt dat een werkgever gegevens over je coronavaccinatie mag verwerken. 

  1. Mag je werkgever de vaccinaties van medewerkers registreren?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag je persoonsgegevens alleen verwerken als er een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel is. De registratie van coronavaccinaties voldoet hier op dit moment niet aan. Bovendien, als je personen die wel of niet gevaccineerd zijn zou registreren, heeft dat effect op de collega’s onderling. Je kunt je hierdoor verplicht voelen om je te laten vaccineren. Helemaal als je collega’s die gevaccineerd zijn meer rechten krijgen.

  1. Mag mijn werkgever mij op een andere werkplek neerzetten of ander werk geven als ik niet gevaccineerd ben?

Ook hierop is het antwoord eenduidig. Een werkgever mag je geen ander werk geven als je niet gevaccineerd bent. Ook mag je niet zomaar op een andere werkplek worden neergezet. Werk je met kwetsbare doelgroepen zoals zieken of ouderen, dan kan je werkgever je wel tijdelijk verplaatsen of ander werk aanbieden.

  1. Mag mijn werkgever mij de toegang tot de werkvloer weigeren als ik niet gevaccineerd ben?

Je werkgever mag je wel verzoeken om thuis te werken, maar niet dwingen. Je kunt verzocht worden om thuis te werken wanneer het bijvoorbeeld niet mogelijk is om op de werkvloer anderhalve meter afstand te houden. Ook in dit geval moet de werkgever voldoen aan verplichtingen en voorwaarden van de Overheid. Helaas is wetgeving hierover niet altijd even duidelijk. Ga je thuis werken, dan dient je werkgever te voorzien in een thuiswerkplek die voldoet aan de Arbowet.

  1. Krijg ik doorbetaald als ik niet gevaccineerd ben en toch corona krijg?

Ja, je hebt dan gewoon recht op je salaris. Je wordt namelijk niet opzettelijk ziek. Je werkgever mag alleen je loon stopzetten als je door je eigen (grove) schuld ziek bent geworden. Dat is bij het weigeren van een vaccin niet het geval.

  1. Wanneer ga ik naar de rechter?

Kom je er echt niet uit met je werkgever? Dan kun je, net als je werkgever, naar de rechter stappen. Deze weegt belangen af en stelt de volgende drie vragen: Is vaccinatie noodzakelijk om coronabesmetting op de werkvloer tegen te gaan? Hoe verhoudt de zaak zich tot de belangen van de werknemer? En kan deze het doel ook op een minder ingrijpende manier bereiken? Aan de hand daarvan komt vast te staan of het verzoek aan jou om je tegen corona te laten vaccineren redelijk is.

Hoe gaat AB Werkt om met het thema vaccinatie?

AB Werkt juicht het vaccineren tegen corona sterk toe. Alleen als zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren lukt het om uit deze gezondheidscrisis te komen. Maar: de keuze is aan jou. Elke werkgever zich te houden aan bovenstaande regels. AB Werkt dus ook. Al onze medewerkers krijgen daarom dezelfde behandeling.

Zoek je na deze antwoorden nog meer informatie? Raadpleeg dan de websites van de Rijksoverheid en Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hier ons blog met meer informatie over vaccineren.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren