8 belangrijke vragen over vaccinatie van je personeel

artikel

Hoe zit het met privacy bij vaccinaties tegen corona? Mag je werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn? Werkgevers hebben veel vragen over het onderwerp vaccinatie van het personeel, en wenden zich hiervoor tot AB Werkt. De meest voorkomende vragen én antwoorden lees je hier.

  1. Kun je werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

Onze regering is hierover glashelder. Vaccinatie is in Nederland vrijwillig, punt uit. Dit staat zowel in Artikel 11 van de Nederlandse grondwet, waarin het recht op onaantastbaarheid van het lichaam staat, en in Artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, waarin staat dat elk mens het recht heeft om zelf te beschikken over zijn lichamelijke integriteit.

  1. Mag ik vragen om een bewijs van vaccinatie van je personeel?

Vanwege privacy is ook het antwoord op deze vraag negatief. Je mag je werknemers niet vragen of ze zijn gevaccineerd of vragen om een vaccinatiebewijs. Informatie over vaccinatie betreft de gezondheid. Dit valt volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) onder bijzondere persoonsgegevens. Net als bij zaken als etnische afkomst, politieke voorkeur en seksuele gerichtheid, is het verboden om deze gegevens te verwerken. Ténzij er een wettelijke uitzondering is of de persoon in kwestie uitdrukkelijke toestemming verleent.   

  1. Mag een bedrijfsarts naar coronavaccinatie vragen?

Alleen als er een goede reden voor is, heeft een bedrijfsarts dat recht. Bijvoorbeeld omdat een werknemer met kwetsbare doelgroepen zoals zieken of ouderen werkt. Maar – de werknemer bepaalt daarna zelf of hij of zij de vraag beantwoordt. De bedrijfsarts mag het antwoord daarna niet delen met de werkgever. Goed om te weten: de bedrijfsarts mag wél een algemeen beeld van het aantal gevaccineerde werknemers met je delen. 

  1. Is er enige wettelijke basis voor het verwerken van gezondheidsgegevens?

Deze basis is er niet. In de wetgeving is momenteel niet specifiek geregeld dat werkgevers gezondheidsgegevens van werknemers mogen verwerken. Alleen de arbodienst en bedrijfsartsen mogen gezondheidsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld bij ziekteverzuim of re-integratie van werknemers. De huidige wetgeving biedt dus geen specifieke basis voor werkgevers om gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren. 

  1. Mag ik de vaccinaties van mijn personeel registreren?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag je persoonsgegevens alleen verwerken als er een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel is. De registratie van coronavaccinaties voldoet hier op dit moment niet aan. Bovendien, als je personen die wel of niet gevaccineerd zijn zou registreren, heeft dat effect op je werknemers. Ze kunnen zich hierdoor verplicht voelen om zich te laten vaccineren. Helemaal als werknemers die gevaccineerd zijn meer rechten krijgen.

  1. Mag ik een werknemer zonder vaccinatie op een andere werkplek zetten of ander werk geven?

Ook hierop is het antwoord eenduidig. Een werknemer die niet is gevaccineerd mag je geen ander werk geven. Ook mag je deze niet zomaar op een andere werkplek neerzetten. Wordt er met kwetsbare doelgroepen zoals zieken of ouderen gewerkt, dan kan de werkgever medewerkers wel tijdelijk verplaatsen of ander werk aanbieden. De bedrijfsarts adviseert je of en hoe een medewerker aan het werk kan. Let wel, dit advies mag geen gegevens bevatten die naar een enkele werknemer te herleiden zijn.

  1. Mag ik een werknemer zonder vaccinatie toegang weigeren tot de werkvloer?

Een ongevaccineerde medewerker kun je wel verzoeken om thuis te werken, maar niet dwingen. Je kunt een medewerker verzoeken om thuis te werken wanneer het bijvoorbeeld niet mogelijk is om op de werkvloer anderhalve meter afstand te houden. Ook in dit geval moet de werkgever voldoen aan verplichtingen en voorwaarden van de Overheid. Helaas is wetgeving hierover niet altijd even duidelijk. Als de medewerker thuis gaat werken, dient de werkgever te voorzien in een thuiswerkplek die voldoet aan de Arbowet.

  1. Wanneer ga ik naar de rechter?

Kom je er echt niet uit met je werknemer? Dan kun je, net als je werknemer, naar de rechter stappen. Deze weegt belangen af en stelt de volgende drie vragen: Is vaccinatie noodzakelijk om coronabesmetting op de werkvloer tegen te gaan? Hoe verhoudt de zaak zich tot de belangen van de werknemer? En kan deze het doel ook op een minder ingrijpende manier bereiken? Aan de hand daarvan komt vast te staan of jouw instructie aan je werknemer om zich tegen corona te laten vaccineren redelijk is.

Hoe gaat AB Werkt om met het thema vaccinatie?

Elke werkgever heeft zich te houden aan bovenstaande regels. AB Werkt dus ook. Alle mensen die via ons in dienst zijn bij onze opdrachtgevers, op uitzend- en detacheringsbasis, krijgen daarom dezelfde behandeling.

Zoek je na deze antwoorden nog meer informatie? Raadpleeg dan de websites van de Rijksoverheid en Autoriteit Persoonsgegevens. Bekijk ook ons blog met meer informatie over vaccineren.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren