5 vragen (en antwoorden) over je salaris

blog

Weet jij alles over je loon? Je salaris is vaak je belangrijkste inkomen. Maar ben je helemaal op de hoogte van hoe je loonstrookje bijvoorbeeld is opgebouwd? Je leest er hier meer over.

Wat is het wettelijk minimumloon?

Het minimumloon wordt bepaald door de overheid en bepaalt wat jij ten minste moet verdienen. Het wettelijk minimumloon heeft vooral te maken met je leeftijd; hoe ouder je bent, hoe hoger het loon waar je recht op hebt.
Bekijk hier het wettelijk minimumloon per 1 januari 2022. Dit wordt elk half jaar aangepast.

Wat is het verschil tussen brutoloon en nettoloon?

Je brutoloon is het bedrag dat in je contract staat en wat je afspreekt met je werkgever of dat in je cao staat. Daarover betaal je vervolgens nog belasting en premies. Die bedragen gaan dus nog van je brutoloon af. Het bedrag dat je vervolgens overhoudt en op je rekening gestort krijgt, is je nettoloon. Meer weten, bekijk dit artikel.

Hoe ziet jouw loonstrook eruit?

Als je werkt, krijg je hiervoor betaald. Dat is je ‘loon’ of ‘salaris’. Op je loonstrookje staan onder andere de volgende zaken:

Minimumvakantiebijslag
Net als een minimumloon, heb je recht op een minimumvakantiebijslag. Dat is je minimumloon vermenigvuldigd met het minimum wettelijke percentage voor vakantiegeld (8%).

Loonheffingskorting
Als je werkt, heb je recht op loonheffingskorting. Je vraagt deze korting aan bij je werkgever of uitkeringsinstantie waarvan je het meeste loon ontvangt. Je betaalt dan minder belasting.

Pensioen
Als je pensioen opbouwt, lees je dat op je loonstrookje. Hier staat ook in welke regeling dit pensioen wordt opgebouwd.

Overuren
Dit is het aantal overwerkuren dat je hebt gewerkt plus het bijbehorende overwerkpercentage. Hier kunnen ook nog andere bruto urensoorten en vergoedingen staan, zoals bijvoorbeeld opgenomen verlofuren, compensatie-uren, bruto-vergoedingen of bonusuitkeringen.

Loon voor de werknemersverzekeringen
Over het bedrag dat hier staat, betaal je werknemersverzekeringen. AB Werkt draagt hiervoor premies af. Het loon voor de werknemersverzekeringen is het brutoloon min de bedragen die je betaalt voor bijvoorbeeld je pensioen.

Totaal netto
Hier vind je het resultaat van het bruto/netto traject vóór eventuele belastingvrije vergoedingen/inhoudingen.

Uit te betalen bedrag
Dit is het uit te betalen bedrag van deze loonstrook. Oftewel het geld dat je rechtstreeks op je bankrekening gestort krijgt.

Wat zijn loonschalen?

Een salarisschaal of loonschaal bestaat uit een reeks bedragen van laag naar hoog, gekoppeld aan je functie. De stappen binnen deze schalen worden treden genoemd. Op basis van ervaring word je binnen een functieschaal op één van de treden ingedeeld. Door jaarlijkse verhogingen (vaak vanaf 1 januari, of na een verjaardag) kan je doorgroeien naar een hogere trede. Net zolang tot je het maximale salaris binnen deze schaal hebt bereikt. In dat geval ontvang je alleen nog cao-verhogingen. Overstappen naar een hogere schaal kan alleen als je als medewerker een andere functie krijgt of promotie maakt binnen de functie. Dit gaat meestal in overleg met de werkgever.

Tot je 23e gaat je loon elk jaar omhoog. Vanaf je 23e is je werkgever niet meer wettelijk verplicht om je de loonsverhoging te geven. Tenzij het bedrijf onder een cao valt waarbij dit wel het geval is.

Hoeveel vakantiegeld krijg je?

Het vakantiegeld (ook wel vakantietoeslag of vakantiebijslag genoemd) is meestal 8% van je brutoloon. Tenzij in je cao iets anders is geregeld. Het wordt meestal in de maand mei uitgekeerd door werkgevers. Het percentage wordt berekend over het loon van 1 juni van het voorgaande jaar t/m 1 juni van het huidige jaar. De 8% wordt berekend over je bruto maandsalaris. Ook over je vakantiegeld moet je nog belasting betalen. Deze belasting (loonheffing) is afhankelijk van de hoogte van je salaris.

Meer weten over je arbeidsovereenkomst en/of de cao? Op deze site van de Rijksoverheid staan alle vraag en antwoorden.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden