Schrijf je in bij AB!

Prinsjesdag 2019 - de belangrijkste punten op een rij

Op dinsdag 17 september 2019 werden tijdens Prinsjesdag 2019 de Miljoenennota en het Belastingplan 2020 officieel gepresenteerd. We zetten in dit artikel de HR nieuwspunten je op een rij.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Natuurlijk treedt per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet bevat maatregelen waarmee het kabinet de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten wil herstellen. Zo betalen werkgevers vanaf 1 januari 2020 meer ww-premie voor flexwerkers en minder voor vaste werknemers. De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt naar verwachting 2,94% en voor flexwerkers is dat 7,94%.

De werkgevers betalen een gemiddelde ww-premie over het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Hebben ze veel mensen in vaste dienst, dan ligt de gemiddelde premie die ze betalen dichter bij de lage premie. Hebben ze veel flexwerkers, dan betalen ze een gemiddeld hogere premie. Voor alle werkgevers samen komt de gemiddeld betaalde premie op 4,16% uit.

Mensen aan het werk krijgen en houden

Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om (meer) te gaan werken. Het gaat goed met de Nederlandse economie, waardoor ministers extra willen investeren in de arbeidsmarkt. Zo maakt het kabinet voor 2020-2021 53 miljoen euro vrij om mensen met een beperking te helpen bij het vinden van een baan. Ook worden de regels rondom de Wajong per 1 januari 2020 versimpeld, zodat deze doelgroep meer kan gaan werken of zich laten bij- of omscholen.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor het kabinet en keert regelmatig terug in de beleidsagenda van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De agenda is onderdeel van de Rijksbegroting die is gepresenteerd op Prinsjesdag. Om blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid te faciliteren, wordt er vanaf 2020 structureel 10 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld.

Het wordt tijdelijk mogelijk voor sociale partners om oudere werknemers die niet in staat zijn om gezond door te werken tot de AOW-leeftijd eerder uit te laten treden. Sociale partners zullen per sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om vervroegd uit te treden met gebruikmaking van de tijdelijke RVU-vrijstelling. Het kabinet stelt voor deze maatwerkaanpak vanaf 2021 vier keer 200 miljoen euro beschikbaar.  

Toekomst pensioenen

Veel maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vloeien vooruit uit het onlangs gesloten pensioenakkoord. In dit akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Voor het komende jaar blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Verlenging geboorteverlof voor partners

Het geboorteverlof voor partners wordt vanaf 1 juli 2020 verlengd. De partner van een moeder kan dan vijf weken geboorteverlof opnemen. De partner krijgt tijdens dit verlof 70% van het loon doorbetaald. Zo kan een gezin meer tijd samen doorbrengen, stimuleert dit een betere band met het kind en kunnen ouders taken in en rond het huis eerlijk verdelen.

Nieuwe Arbovisie

Zelfstandigenaftrek omlaag

Het kabinet wil ook het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen. De aard van het werk moet bepalend zijn voor de vorm waarin de arbeid wordt verricht. Daarom gaat de zelfstandigenaftrek volgend jaar omlaag naar maximaal 7030 euro. Zelfstandigen worden hiervoor volledig gecompenseerd in 2020, 2021 en 2022. De arbeidskorting gaat namelijk wel omhoog, waardoor zelfstandigen er komend jaar naar verwachting 2% op vooruitgaan. Het kabinet zet in totaal 600 miljoen euro opzij.