Schrijf je in bij AB!

Coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 de uitbraak van een nieuw coronavirus. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Symptomen coronavirus

Mensen met het coronavirus hebben koorts (boven de 38 graden) en luchtwegklachten. Denk aan hoesten of kortademigheid. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavrisussen die bij mensen voorkomen. 

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

Het Coronavirus in Nederland

Voor de meest actuele informatie over het Coronavirus in Nederland kun je terecht op de website van het RIVM.

Wat kan je zelf doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?

Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij kan verspreiden. Buiten het lichaam kunnen ze niet goed overleven. Zeker niet op karton, verpakkingsmateriaal of andere spullen.
Bekijk deze eenvoudige film van het RIVM

Wanneer moet ik telefonisch contact opnemen met de huisarts?

Ga NIET naar jouw huisarts of huisartsenpost toe. Dan kun je andere mensen besmetten. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe Coronavirus nodig is.

Wanneer moet ik contact opnemen met mijn leidinggevende?

Bel vanaf huis met jouw leidinggevende als je verschijnselen van het Coronavirus hebt zoals hierboven genoemd.

Een antwoord op vragen over onderstaande punten vind je hier:

Videos met uitleg

Je kunt op de website van het RIVM videos bekijken over het virus: