Coronavirus

AB Werkt heeft veiligheid en gezondheid voorop staan. In de bestrijding van het coronavirus volgen wij de richtlijnen van de overheid en de branche-organisatie ABU. Ook wij volgen de actualiteiten rondom het Coronavirus op de voet. Onze prioriteit is dat onze medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken en bij onze opdrachtgevers het werk doorgaat.

Kantoren AB Werkt

De kantoren van AB Werkt zijn niet gesloten. We werken op basis van de thuiswerk-maatregelen; dus bij klachten blijven we thuis. Op elk kantoor zijn voorzorgmaatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zoals het gebruik van handgel en waar mogelijk een goede onderlinge afstand. We doen er alles aan om de dienstverlening van AB Werkt zo optimaal mogelijk te houden. Via intranet houden we onze eigen mensen up-to-date. Een speciaal opgericht coronateam houdt de ontwikkelingen in de gaten en bepaalt alle interne en externe besluitvorming en communicatie.

Klanten

Belangrijk is dat het werk bij onze opdrachtgevers doorgaat. We denken we in oplossingen in plaats van beperkingen. Gelukkig is het weer mogelijk om fysiek bij relaties langs te gaan, maar ook digitale overleggen blijven mogelijk. Bij klantbezoeken worden de regels strikt nageleefd.
Er is regelmatig contact met de klanten over de maatregelen die genomen moeten worden. We denken mee hoe we er samen voor kunnen zorgen dat het werk coronaproof wordt gedaan.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn erg belangrijk om het werk in – soms vitale sectoren – gedaan te krijgen. Daarom doen we er alles aan om het werk door te kunnen laten gaan. We drukken onze medewerkers op het hart om zich aan maatregelen te houden en veilig en hygiënisch te werken. We hebben regelmatig persoonlijk contact. Daarnaast worden ze ook via mailings op de hoogte gehouden als er relevante ontwikkelingen zijn. Lange tijd is gewerkt met een beslisschema hoe om te gaan met klachten en testen op corona.  Klik hier voor het beslisschema. 

Internationale werknemers

Voor onze internationale werknemers hebben we een extra verantwoordelijkheid. Ze zijn ver van huis, in een ander land, een andere taal.  Veel van onze klanten zijn afhankelijk van de inzet van arbeidsmigranten. Wij hechten er dan ook erg veel waarde aan om ze op een veilige manier naar Nederland te laten reizen, veilig te laten werken en huisvesten.  We volgen daarbij het ABU protocol. De medewerkers worden bij aankomst getest en in een kleine huisvesting in quarantaine geplaatst. Na 5 dagen volgt een tweede test. Is deze negatief, dan kan de medewerker aan het werk.

Krijgt iemand corona, dan zorgen we dat alles geregeld wordt. Zo wordt de betreffende medewerker en zijn huisgenoten in quarantaine geplaatst en hebben wij overleg met de instanties zoals de GGD. Ook zorgen we dat de boodschappen worden gedaan.

Communicatie is van groot belang. De medewerkers worden via o.a. mailings, posters en in persoonlijke communicatie in hun eigen taal geïnformeerd over de maatregelen rondom corona. Bekijk hier een filmpje over hoe AB Werkt in 2020 werkte met deze belangrijke groep.

Communicatie

AB Werkt voelt de verantwoordelijkheid richting leden, klanten en medewerkers. Via persoonlijk contact, met mailings, posters en andere uitingen doen we er alles aan om het virus tegen te gaan. Hieronder vind je enkele uitingen die we gebruikt hebben:

Actuele informatie

Voor de actuele informatie over het coronavirus en de bestrijding ervan, verwijzen wij je hier naar de website van het RIVM.

Ontvang de nieuwsbrief

Met vacatures én informatie over werk en solliciteren