Schrijf je in bij AB!

Interview OR-voorzitters over de fusie

‘De transparantie wordt zeer gewaardeerd’

De voorbereidingen op de fusie tussen AB Werkt en AB Brabant zijn in volle gang. In het voorjaar is het tijd om afspraken te maken over de harmonisering van de arbeidsvoorwaarden: hét moment voor de ondernemingsraden om hun rol te pakken. Jos Denen en Jos Roberts, de twee OR-voorzitters, verwachten geen grote problemen. ‘Het draagvlak voor deze fusie is groot, iedereen begrijpt dat we erop vooruitgaan.’

 Jos Roberts (56) is sinds 2010 voorzitter van de OR bij AB Werkt. Hij is lid van de ondernemingsraad sinds de oprichting in 2006. Sinds 1979 werkt hij als bedrijfsverzorger bij de coöperatie.

Jos Denen (59) is sinds drie jaar OR-voorzitter bij AB Brabant. Hij is vijf jaar lid van de ondernemingsraad. In de 37 jaar als bedrijfsverzorger maakte hij al drie eerdere fusies mee.

Hoe bereiden jullie organisaties zich voor op de fusie?

Denen: ‘Bij ons houdt het de gemoederen zeker bezig. We hebben al verschillende fusies achter de rug en die verliepen niet allemaal even vlekkeloos. We verwachten dat er bij ons meer gaat veranderen dan bij AB Werkt. Medewerkers zijn gesteld op onze bedrijfscultuur, die heel sociaal is. De medewerker en boer staan hier centraal. Bij AB Werkt is de cultuur wat formeler, en is de organisatie meer winstgericht. Om iedereen stapsgewijs mee te nemen in het proces, overleggen we regelmatig met onze achterban. Zo kan die alvast wennen aan het idee en aangeven wat zij belangrijk vindt. De directie en de Raad van Commissarissen zijn heel open en benaderbaar, waardoor wij als OR ook heel transparant kunnen communiceren. Dat wordt door medewerkers zeer gewaardeerd.’

Roberts: ‘Dat we misschien wat formeler zijn, heeft vooral met onze omvang te maken. Enige structuur is dan wel nodig. Maar ook wij ervaren openheid en transparantie bij het bestuur; dat is heel prettig. Onder de medewerkers leeft de fusie nog niet sterk. We informeren hen uiteraard over de voortgang, maar dat is voorlopig alles wat we kunnen doen. Met regelmatige achterbanvergaderingen wachten we nog even tot de arbeidsvoorwaarden daadwerkelijk besproken worden. Wel hebben we maandelijks overleg met de beide ondernemingsraden, de vakbonden en de stuurgroep.’

Wat verwachten jullie van de onderhandelingen?

Denen: ‘Bij ons is het draagvlak voor de fusie groot. Als je het nuchter bekijkt, gaan we er alleen maar op vooruit. Dat beseft iedereen. Op de grote lijnen verwacht ik daarom geen problemen. Misschien dat er op detailniveau wat spanning ontstaat. Wij zullen ons bijvoorbeeld sterk maken voor het behoud van onze secundaire arbeidsvoorwaarden. Daar hebben we bij de vorige fusies al flink op ingeleverd; er mag nu niet meer aan getornd worden.’

Roberts: ‘Ik zie nog geen beren op de weg. Op het gebied van de secundaire arbeidsvoorwaarden kunnen we elkaar wel vinden, verwacht ik. Er zijn in Brabant regelingen die ik met plezier overneem, zoals onbeperkte beschermende kleding voor bedrijfsverzorgers. Dat hebben we bij AB Werkt niet. Ik verwacht dat we zoveel mogelijk samen zullen optrekken. Als we het beste van beide organisaties kunnen meenemen, gaan we er sowieso op vooruit.’

Wat is voor medewerkers de grootste winst van de fusie?

Denen: ‘Over een tijdje zijn we geen concurrenten meer, maar collega’s. Tegenover andere uitzendbureaus komen we als grote speler heel sterk te staan. Bovendien groeit ons werkgebied flink. Voor de werkzekerheid is de fusie een gouden zet.’

Roberts: ‘Inderdaad. Binnenkort kunnen we iedereen aan het werk houden. We worden als bedrijf veel flexibeler. En we verwachten dat met de uitbreiding van het werkgebied ook de vraag naar tijdelijk werk zal stijgen. Dat zijn grote voordelen, voor iedereen.’

Nieuwe naam

AB Werkt Zuid-Nederland. Onder deze naam bundelen beide AB-bedrijven vanaf 1 juli 2017 hun krachten. Op www.allesoverdefusie.nl vind je het laatste nieuws.