Schrijf je in bij AB!

Interview met voorzitters RvC

Leden en klanten profiteren van de fusie tussen AB Werkt Zuid-Nederland en AB Brabant. Daarover zijn de voorzitters van de Raad van Commissarissen van beide organisaties het roerend eens. Net als over de toekomstige ambities. ‘We willen agrarische en aanverwante bedrijven in Zuid-Nederland nóg sterker maken.’

Is een fusie nodig?

Meulenbroeks: ‘Wel als we ook in de toekomst willen blijven inspelen op de vraag uit de markt. Zowel bij agrarische bedrijven als in verwante sectoren zien we een verschuiving naar steeds meer gespecialiseerde arbeid door vakbekwaam, flexibel personeel. Om daar als organisatie in te kunnen voorzien, zijn goed gekwalificeerde en geschoolde medewerkers nodig. Maar ook voldoende werkaanbod. Want specialisten in een bepaald vakgebied moet je wel fulltime werk kunnen bieden, anders wordt het te duur.’

Hubers: ‘Onze organisaties willen bovendien groeien om gezond te blijven. Daarbij lopen we allebei steeds meer tegen de gebiedsgrenzen aan. Het is onhandig om de concurrentie in elkaars gebied op te zoeken; een fusie is dan een veel betere oplossing. Bovendien biedt de fusie ons de kans om een slag te maken op het gebied van kwaliteit en efficiency. Zo kunnen we de gehele backoffice beter inrichten, bijvoorbeeld de urenadministratie. Dit kan ook leiden tot lagere kosten.’

Waarom juist een fusie tussen AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland?

Meulenbroeks: ‘De twee coöperatieve organisaties hebben hetzelfde DNA. En als je de verscheidenheid in werkorganisaties met elkaar samenvoegt, vullen we elkaar mooi aan. Bovendien passen we geografisch goed samen. AB Werkt Zuid-Nederland is vooral actief in Zeeland en Limburg en wij in Brabant. Samen kunnen we heel Zuid-Nederland bedienen.’

Hubers: ‘Het zijn beide ledenorganisaties, waarbij AB Werkt Zuid-Nederland meer actief is in de plantaardige sectoren en in de periferie van de agrarische sector, terwijl AB Brabant het accent meer heeft liggen op de melkveehouderij. Schuif je die organisaties in elkaar, dan ontstaat de synergie en omvang die we nodig hebben om leden en klanten in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn.’

Hoe profiteren klanten van de fusie?

Hubers: ‘We kunnen meer capaciteit inzetten waar dat nodig is. Een professionelere organisatie is aantrekkelijker om medewerkers te werven, te ontwikkelen en te binden. En een flexibele organisatie die arbeid op maat biedt, is belangrijk voor agrariërs. Zo’n organisatie ontstaat dankzij de fusie. We kunnen leden en klanten hierdoor nog sterker maken.’

Meulenbroeks: ‘Leden en klanten krijgen in Brabant, Zeeland en Limburg één loket voor al hun arbeidsvragen. Bovendien kunnen we door onze omvang voor onze leden een nog betere partner zijn, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsplanning. Familiebedrijven moeten tegenwoordig goed nadenken hoe ze hun arbeid organiseren. Onze nieuwe organisatie kan hierover meedenken en adviseren. Wat doe je zelf en wat besteed je uit?’

Welke ambities heeft de fusieorganisatie?

Hubers: ‘We willen nog meer betekenen voor leden en klanten door full service-werkzaamheden te bieden. Neem het voorbeeld van de melkveehouders: naast  het verzorgen van de klauwen kunnen we hun veestapel ook scheren. Bovendien leggen we belangrijke gegevens vast en zorgen we voor koppelingen met andere data. Zo geven we als partner aan ondernemers inzicht in de gehele verzorging van hun veestapel. Met de nieuwe organisatie willen we bovendien marktleider zijn in alle agrarische en aanverwante sectoren.’

Meulenbroeks: ‘Met name in de boomteelt in Brabant zit voor ons nog een enorme potentie. Daarnaast zie ik kansen in de glastuinbouw en in agrosectoren in Oost-Brabant. Als we in die sectoren ons sterke imago van hardwerkende mensen kunnen verwaarden, ontstaan veel mogelijkheden. En het mooie is: er is geen acute noodzaak om te fuseren. We zetten deze stap nu geheel vanuit onze kracht. Leden en klanten zullen daarvan profiteren.’


Wil Meulenbroeks is sinds de fusie met AB Zuidoost Brabant in 2013 voorzitter van de Raad van Commissarissen van AB Brabant. Daarnaast is hij een actief lid van de coöperatie. Samen met vrouw en kinderen runt hij een melkveebedrijf in Lage Mierde. Het familiebedrijf telt 230 melkkoeien en 150 stuks jongvee. Meulenbroeks is ook bestuurlijk actief in de ZLTO Vakgroep melkveehouderij.

Eric Hubers is ruim zeven jaar voorzitter van de Raad van Commissarissen van AB Werkt Zuid-Nederland. Ook is hij voorzitter van de Vakgroep Pluimveehouderij LTO Nederland. Hubers heeft een pluimveebedrijf met 125.000 scharrelkippen waarvan 70.000 vrije uitloopkippen. Via AB Werkt Zuid-Nederland heeft hij fulltime twee vaste medewerkers op het bedrijf. Ook zijn vrouw werkt elke dag mee.